Kishore Da and Rafi Sahaab were Inseparable – Ek Dosti aisi bhi